X

官方通知

传奇 | 人气: 647 开始游戏

手机扫一扫,马上玩

停服通告

2019-09-25      作者:      

亲爱的朋友:

今天,我们在此抱歉的通知您,由于不可抗拒的原因, 《仙战》游戏将于2019年9月30日正式停止运营。

《仙战》游戏停运时间安排如下:

1、2019年9月30日起将关闭《仙战》的游戏充值、账号注册功能。

2、2019年10月30日将正式关闭游戏服务器。

我们对于《仙战》游戏停止运营给大家造成的不便,表示深深的遗憾和歉意。

                                                               《仙战》游戏运营团队


上一篇:停服通告

下一篇:停服通告